Khóa huân tu tháng 6 năm 2024

Ban Tổ Chức khóa Huân Tu tháng 6 năm 2024, thông báo quý bà con Phật tử, thân hữu đồng hương, quý thiện hữu tri thức tham gia Huân tu xin hoan hỷ đăng ký bằng cách điền thông tin vào đường dẫn bên dưới.

Mẫu Form điền thông tin đăng ký